Монголчуудаа Мюнхэнчүүдээ 5 сарын 23нд 30 жилийн ардын болон орчин үеийн эмнэлгийн арвин туршлагатай Улаангоу эмч ирэж зүү төөнүүр, болон татлагат бумба тавиж үйлчилнэ. Мөн Сэтгэл зүйн зөвөлгөө өгөх, нуугдмал өвчнийг оношлоно. Хүний газар Эрүүл мэндээ анхаарч урдьчилан сэргийлэх нь чухал шүү Мюнхэнчүүдээ Монголчуудаа.

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл

Powered by Facebook Comments

 

Tags: